วอนผู้ประกอบการเดินเรือเน้นปลอดภัยงานพระราชพิธีฯ ร.9

กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือเตรียมพร้อมความปลอดภัยให้ประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 วันที่ 25-27 ต.ค.60 อย่างเต็มที่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา

กรมเจ้าท่าได้จัดประชุมชี้แจงการจราจรทางน้้าช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยช่วงงาน พระราชพิธีฯ โดยมีผู้แทนจากสมาคมเรือไทย เรือภัตตาคาร เรือร้านอาหาร เรือทัวร์ เรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ และผู้ประกอบการท่าเรือยอดพิมาน และท่าเรือมหาราช เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยช่วงงานพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.60
นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ตรวจสภาพโป๊ะเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งป้ายชื่อท่าเรือ ป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้้าหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเรือและทางขึ้น-ลง ติดตั้งยางกั้นกระแทก และพวงชูชีพประจำทุกโป๊ะ อีกทั้งเจ้าของเรือ ให้ตรวจสภาพเรือ ควบคุม ดูแลตัวเรือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ติดตั้งมีป้ายระบุจำนวนรองรับผู้โดยสารติดอยู่ข้างตัวเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สำหรับผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

06. October 2017 by admin
Categories: news | Comments Off on วอนผู้ประกอบการเดินเรือเน้นปลอดภัยงานพระราชพิธีฯ ร.9