สุขภาพดีได้ด้วยการป้องกัน

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ในขณะที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ ก็สูงขึ้น ประกอบกับผู้คนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากการตื่นตัวของอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้ คนเรามีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น แต่ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังคงใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มี คุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวเอง

ทำให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ หรือตายได้ในที่สุดการตรวจคัดกรองหรือการตรวจ ร่างกายประจำปีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้สุขภาพดีได้ นายแพทย์ธัชชัย วุฒิจำนงค์ รองผู้อำนวยการแพทย์ ประธานทีมนำทางคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพให้มีความสมบูรณ์ และ แข็งแรงอยู่เสมอ ต้องประกอบไปด้วยการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ซึ่งการป้องกันโรคทางคลินิก แบ่งเป็น 4 แบบคือ 1.การรับวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 2.การตรวจคัดกรอง 3.การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเปลี่ยนวิถีการดำเนิน ชีวิตที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และ 4.การใช้ยาป้องกัน เช่น ในคนไข้กลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ การใช้โฟเลตช่วยป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติทางสมองของเด็กได้ ในการตรวจคัดกรองสุขภาพนั้น เป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกันเพื่อพยายามค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติ ซึ่งอาจพบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ ระยะมีอาการแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นโรค หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่แต่ยังไม่เป็นโรค โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพช่วยทำให้รู้ว่าเป็นโรคและรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง ช่วยลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี
การตรวจคัดกรองประกอบด้วยการซักประวัติ เรื่องโรคประจำตัว ยาที่ใช้อยู่ โรคประจำตัวของบุคคลในครอบครัว ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและเส้นรอบเอว เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ การวัดความดันโลหิต การตรวจชีพจร รวมไปถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง การตรวจหาระดับน้ำตาลและ ไขมันในกระแสเลือด การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อ HIV การตรวจเอกซเรย์คัดกรองวัณโรคปอด การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้และต่อม ลูกหมาก การตรวจอุจจาระและปัสสาวะ การตรวจวัดสายตา การตรวจสุขภาพช่องปาก และการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะแบ่งตามอายุและเพศเป็นหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ที่สำคัญการตรวจคัดกรองที่ดี ต้องมีความไว สามารถวิเคราะห์ ตรวจหาโรคได้จำเพาะเจาะจง ไม่ยุ่งยาก มีความปลอดภัย และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ เช่น การส่องกล้องลำไส้ใหญ่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

02. November 2017 by admin
Categories: health news | Comments Off on สุขภาพดีได้ด้วยการป้องกัน