“แทบไม่มีแหล่งข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อชี้แจงเรื่องนี้” – News Update

“แทบไม่มีแหล่งข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อชี้แจงเรื่องนี้”

“ตาและรูปลูกอัลมอนด์ของเขาเรียงรายไปด้วยสีดำและริมฝีปากที่ทำให้เขาดูเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเคร่งขรึม” มหาวิทยาลัยเขียนไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ เขาทำจากวัสดุคล้ายแก้วที่เห็นได้ทั่วไปในเครื่องประดับ Iron Age นักโบราณคดีได้พาเขาไปแสดงที่พิพิธภัณฑสถานอิสราเอลซึ่งเขาได้รับการขนานนามว่าเป็น “หัวของรูปปั้นรูปกษัตริย์”

กษัตริย์คนใดที่เป็นคำถามสำคัญแล้วและคำตอบก็อาจทำให้เกิดแสงสว่างมากขึ้นเกี่ยวกับความลึกลับอันลึกลับของอาแบลเบ ธ มาอาคาห์ “แทบไม่มีแหล่งข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อชี้แจงเรื่องนี้” นักโบราณคดีได้เขียนไว้ในประวัติศาสตร์ของเมือง และการอ้างอิงถึง Abel ของพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่สั้นและคลุมเครือ แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า Abel อาจเปลี่ยนพระมหากษัตริย์และความจงรักภักดีอย่างคล่องตัวตลอดศตวรรษที่ 9 พ.ศ. 2524 – ความหมายที่หัวแกะสลักอาจเป็นหนึ่งในหลายราชวงศ์ feuding

10. June 2018 by admin
Categories: news | Comments Off on “แทบไม่มีแหล่งข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อชี้แจงเรื่องนี้”